Candidate Client
 • จำนวนผู้ประสบความสำเร็จ

  12,800

  จากผู้สมัครทั่วโลก

 • จำนวนผู้ใช้บริการ

  10,000

  จากลูกค้าทั่วโลก

 • ปีที่ก่อตั้ง

  2004

  ในประเทศไทย

 • ผู้ฝากประวัติใหม่ต่อเดือน

  1,000

  จากผู้สมัครใหม่ทั่วโลก

 • ตำแหน่งงานของลูกค้า

  80%

  ที่ไม่เปิดเผยและใช้บริการของซากาส

 • สาขาทั้งหมดของซากาส

  6

  ประเทศทั่วโลก

บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ความสามารถเฉพาะทาง

สมัครด่วน

ผู้สมัคร 3 ขั้นตอนในการใช้บริการ

งานเด่น-งานด่วน

ลูกค้า 3 ขั้นตอนในการใช้บริการ

ผู้สมัครที่น่าสนใจ

ข่าวสารอัพเดต

ที่อยู่ & แผนที่

ที่อยู่

10/177 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 22 ห้อง 2204บี ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-168-7249
อีเมล : [email protected]

1 min from BTS Chongnonsi (Exit 2)