Candidate Client
 • จำนวนผู้ประสบความสำเร็จ

  12,800

  จากผู้สมัครทั่วโลก

 • จำนวนผู้ใช้บริการ

  10,000

  จากลูกค้าทั่วโลก

 • ปีที่ก่อตั้ง

  2004

  ในประเทศไทย

 • ผู้ฝากประวัติใหม่ต่อเดือน

  1,000

  จากผู้สมัครใหม่ทั่วโลก

 • ตำแหน่งงานของลูกค้า

  80%

  ที่ไม่เปิดเผยและใช้บริการของซากาส

 • สาขาทั้งหมดของซากาส

  6

  ประเทศทั่วโลก

บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ความสามารถเฉพาะทาง

สมัครด่วน

ผู้สมัคร 3 ขั้นตอนในการใช้บริการ

งานเด่น-งานด่วน
 • 26/Nov/18

  A0001

  Sales Engineer (PLC)

  สถานที่ : สีลม, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 30-35K
  คุณสมบัติ : ปสก. ขายเครื่อง Machinery

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0002

  Sales Support

  สถานที่ : BTS ศาลาแดง
  เงินเดือน : 16-18K
  คุณสมบัติ : ยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0003

  Accounting Officer

  สถานที่ : ชิดลม, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 25-30K
  คุณสมบัติ : 3 ปีทางด้าน AP Account

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0004

  Sales Executive

  สถานที่ : ลุมพินี, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 25-35K
  คุณสมบัติ : ปสก. งานขาย Chemical/ Machine
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0005

  Japanese Speaking Sales

  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 45-55K
  คุณสมบัติ : ปสก.งานขาย Plastic/Chemical
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0006

  Automotive Design Engineer

  สถานที่ : กรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ
  เงินเดือน : 16-20K
  คุณสมบัติ : ปสก. Design Engineer
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0007

  B2B Sales Executive

  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 20-40K
  คุณสมบัติ : ปสก.งานขาย B2B
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0008

  IT Solution Dept. Sales Director

  สถานที่ : ลาดพร้าว,กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : ต่อรองได้
  คุณสมบัติ : ปสก. Pre-sales/Post-sales
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0009

  Sales Executive

  สถานที่ : ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 25-30K
  คุณสมบัติ : ปสก.งานขาย ใน JP
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0010

  Sales Engineer

  สถานที่ : กรุงเทพฯ/ ชลบุรี
  เงินเดือน : ต่อรองได้
  คุณสมบัติ : ปสก. งานขาย Cutting Tools
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0011

  System Sound Sales Exe.

  สถานที่ : อโศก,กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : ต่อรอง+คอมมิชชั่น
  คุณสมบัติ : มีประสบการณ์งานขาย Sonic
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0012

  Japanese Speaking Sales Mgr.

  สถานที่ : ชลบุรี
  เงินเดือน : ต่อรองได้
  คุณสมบัติ : ปสก. ในด้านขาย Mechatornics
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0013

  Sales Exe. (Chemical)

  สถานที่ : ลุมพินี, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 25-35K
  คุณสมบัติ : ปสก. งานขาย Chemical
   
  More Detail : Click

 • 26/Sep/18

  A0014

  Accounting Manager

  สถานที่ : พระราม 9,กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 65-80K
  คุณสมบัติ : ปสก. 15ปีขึ้นไปในงานบัญชี
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0015

  Accounting Manager

  สถานที่ : สาทร, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 70-80K
  คุณสมบัติ : 5 ปีในการเป็นผู้จัดการบัญชี
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0016

  IT-Infra Engineer

  สถานที่ : อโศก, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 40-45K
  คุณสมบัติ : ปสก. ทางด้านติดตั้ง Cable/Network
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0017

  Service Engineer

  สถานที่ : ชลบุรี
  เงินเดือน : 25-35K
  คุณสมบัติ : ปสก.ในด้าน Machine/CNC/PLC

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0018

  Accountant

  สถานที่ : สีลม, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 23-27K
  คุณสมบัติ : 3 ปีในงานด้านบัญชี

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0019

  IT Integreted Solution Director

  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : ต่อรองได้
  คุณสมบัติ : ปสก.ในด้าน IT Solutions

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0020

  Sr. Marketing

  สถานที่ : พระราม 9, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : ต่อรองได้
  คุณสมบัติ : ปสก. ในด้าน Exhibition & Seminar planning

  More Detail : Click

ลูกค้า 3 ขั้นตอนในการใช้บริการ

ผู้สมัครที่น่าสนใจ
 • 26/Nov/18

  Number01

  ญ/ 25ปี/ 25-30K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : ล่าม, แปลภาษา
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่, JLPT N3

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number02

  ญ/ 24 ปี/ 20-23K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่, TOEIC 585

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number03

  ญ/ 37 ปี/ 45-50K/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number04

  ญ/ 22ปี/ 18-20K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์, งานเอกสาร
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : TOEIC 745

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number05

  ญ/ 38ปี/ 50-55K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถส่วนตัว), CPD

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number06

  ญ/ 22 ปี/ 16Kขึ้นไป/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : Credit Analyst
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number07

  ญ/ 26 ปี/ 26-30K/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number08

  ญ/ 31 ปี/ 45-50K/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : งานขายและการตลาด
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว), TOEIC 730
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number09

  ญ/ 30ปี/ 30-35K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว)

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number10

  ญ/ 25 ปี/ 18-20K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : Credit Analyze
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว), TOEIC 635
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number11

  ญ/ 22ปี/ 18-20K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : ประสานงาน, งานเอกสาร
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว), TOEIC 820

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number12

  ญ/ 24 ปี/ 28 - 30K/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : บริการลูกค้า, การตลาด
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่, TOEIC 690

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number13

  ญ/ 27 ปี/ 40-45K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : งานบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number14

  ญ/ 22 ปี/ 17-22K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : วิศวกร
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : อังกฤษ, ไทย
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่, TOEIC 640

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number15

  ญ/ 27 ปี/ 35K ขึ้นไป/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : งานขายและการตลาด
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว), TOEIC 890
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number16

  ญ/ 31ปี/ 38-40K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : บัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : -

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number17

  ญ/ 23 ปี/ 25-27K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : วิศวกรไฟฟ้า
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
  คุณสมบัติอื่น ๆ : JLPT N3

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number18

  ญ/ 23 ปี/ 18–20K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ และรถยนต์ส่วนตัว

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number19

  ช/ 35-40 ปี/ 50 - 60K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยฝ่ายบุคคล
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย,
  คุณสมบัติอื่น ๆ : -

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  No20

  ญ/ 25-27 ปี/ 25-30K / 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : ประสานงานขาย
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว), JLPT N3

  More Detail : Click

ข่าวสารอัพเดต

ที่อยู่ & แผนที่

ที่อยู่

ชั้น 15 ห้อง 15ดี อาคาร สาธรธานี 1 เลขที่ 90/39 ถนนสาทรเหนือ, สีลม, บางรัก, กทม. 10500

โทร : (02) 667-0039
อีเมล : [email protected]

1 min from BTS Chongnonsi (Exit 2)