Candidate Client
 • จำนวนผู้ประสบความสำเร็จ

  12,800

  จากผู้สมัครทั่วโลก

 • จำนวนผู้ใช้บริการ

  10,000

  จากลูกค้าทั่วโลก

 • ปีที่ก่อตั้ง

  2004

  ในประเทศไทย

 • ผู้ฝากประวัติใหม่ต่อเดือน

  1,000

  จากผู้สมัครใหม่ทั่วโลก

 • ตำแหน่งงานของลูกค้า

  80%

  ที่ไม่เปิดเผยและใช้บริการของซากาส

 • สาขาทั้งหมดของซากาส

  6

  ประเทศทั่วโลก

บริษัท จัดหางาน ซากาส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้รับรางวัลจากกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน

ความสามารถเฉพาะทาง

สมัครด่วน

ผู้สมัคร 3 ขั้นตอนในการใช้บริการ

งานเด่น-งานด่วน
 • 26/Nov/18

  A0001

  Sales Engineer (PLC)

  สถานที่ : สีลม, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 30-35K
  คุณสมบัติ : ปสก. ขายเครื่อง Machinery

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0002

  Sales Support

  สถานที่ : BTS ศาลาแดง
  เงินเดือน : 16-18K
  คุณสมบัติ : ยินดีพิจารณาบัณฑิตจบใหม่

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0003

  Accounting Officer

  สถานที่ : ชิดลม, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 25-30K
  คุณสมบัติ : 3 ปีทางด้าน AP Account

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0004

  Sales Executive

  สถานที่ : ลุมพินี, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 25-35K
  คุณสมบัติ : ปสก. งานขาย Chemical/ Machine
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0005

  Japanese Speaking Sales

  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 45-55K
  คุณสมบัติ : ปสก.งานขาย Plastic/Chemical
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0006

  Automotive Design Engineer

  สถานที่ : กรุงเทพฯ/ สมุทรปราการ
  เงินเดือน : 16-20K
  คุณสมบัติ : ปสก. Design Engineer
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0007

  B2B Sales Executive

  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 20-40K
  คุณสมบัติ : ปสก.งานขาย B2B
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0008

  IT Solution Dept. Sales Director

  สถานที่ : ลาดพร้าว,กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : ต่อรองได้
  คุณสมบัติ : ปสก. Pre-sales/Post-sales
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0009

  Sales Executive

  สถานที่ : ห้วยขวาง, กรุงเทพฯ
  เงินเดือน : 25-30K
  คุณสมบัติ : ปสก.งานขาย ใน JP
   
  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  A0010

  Sales Engineer

  สถานที่ : กรุงเทพฯ/ ชลบุรี
  เงินเดือน : ต่อรองได้
  คุณสมบัติ : ปสก. งานขาย Cutting Tools
   
  More Detail : Click

ลูกค้า 3 ขั้นตอนในการใช้บริการ

ผู้สมัครที่น่าสนใจ
 • 3/Jan/19

  Number01

  ญ/ 25ปี/ 25-30K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : ล่าม, แปลภาษา
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ, ญี่ปุ่น
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่, JLPT N3

  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number02

  ญ/ 24 ปี/ 20-23K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : ทรัพยากรบุคคล
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่, TOEIC 585

  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number03

  ญ/ 37 ปี/ 45-50K/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : ผู้จัดการฝ่ายนำเข้า-ส่งออก
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่

  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number04

  ญ/ 22ปี/ 18-20K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : นักวิเคราะห์, งานเอกสาร
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : TOEIC 745

  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number05

  ญ/ 38ปี/ 50-55K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถส่วนตัว), CPD

  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number06

  ญ/ 22 ปี/ 16Kขึ้นไป/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : Credit Analyst
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่

  More Detail : Click

 • 26/Nov/18

  Number07

  ญ/ 26 ปี/ 26-30K/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่

  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number08

  ญ/ 31 ปี/ 45-50K/ 1 เดือน

  ตำแหน่งงาน : งานขายและการตลาด
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว), TOEIC 730
  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number09

  ญ/ 30ปี/ 30-35K/ 1 สัปดาห์

  ตำแหน่งงาน : พนักงานบัญชี
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว)

  More Detail : Click

 • 3/Jan/19

  Number10

  ญ/ 25 ปี/ 18-20K/ เริ่มงานได้ทันที

  ตำแหน่งงาน : Credit Analyze
  สถานที่ : กรุงเทพฯ
  ภาษา : ไทย, อังกฤษ
  คุณสมบัติอื่น ๆ : ใบขับขี่ (รถยนต์ส่วนตัว), TOEIC 635
  More Detail : Click

ข่าวสารอัพเดต

ที่อยู่ & แผนที่

ที่อยู่

10/177 อาคารเดอะเทรนดี้ ชั้น 22 ห้อง 2204บี ซอยสุขุมวิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร : 02-168-7249
อีเมล : [email protected]

1 min from BTS Chongnonsi (Exit 2)